“Gewoon HAN-dig!”

Over ons

HAN-dig pakt het anders aan!

Wij doen het anders, werken echt voor u en wel zoals u dat wilt. Onze organisatie is klein, omdat het nodig is, maar groot door een strakke samenwerking met partners.

Kwaliteit begint bij de klant

In de bouw is de definitie van kwaliteit vaak niet duidelijk. Volgens HAN-dig begint kwaliteit bij de wens van de klant en is dus alleen te realiseren met aandacht voor de klant. Door de technische cultuur binnen (bouw)ondernemingen wordt vaak eerst gedacht aan technische kwaliteit. Dit is in veel gevallen niet de eerste prioriteit van de klant. Door goed te luisteren naar de klant blijkt vaak dat de klant meer prioriteit geeft aan wensen op het gebied van Aandacht, Advies, Uitstraling, Overlast, Ruimte, Duurzaamheid en Energie. Deze kwaliteit vraagt een andere aanpak en daarmee een andere organisatie.

Dichtbij

Een aanpak dichter bij de Klant met vakmensen die de Klant en haar omgeving kennen en dus werken vanuit de regio. De aanpak vanuit de regio zorgt ook voor meer Duurzaamheid door minder CO2-uitstoot ten gevolge van minder kilometers.

Waarom staan we toe dat alles van ver komt?
Ook in andere branches is een dergelijk beweging gaande. Denk daarbij aan Buurtzorg voor zorg in de wijk en voedsel uit de regio. HAN-dig heeft hierop ingespeeld door zich in eerste plaats regionaal te organiseren en samen te werken met lokale bedrijven en zelfstandigen. HAN-dig werkt indien nodig samen in teams per project welke hun eigen verantwoordelijkheid kennen. Zie meer op Hoe We Werken.

De bouw wordt nooit meer hetzelfde

  • De woningmarkt en de bouw stagneren.
  • Mensen verhuizen niet omdat hun huis zeer lastig te verkopen valt.
  • De nieuwbouw van huizen stagneert.
  • De bouw is een zeer traditionele branch.
  • Het moet anders, maar hoe dan wel?

De afgelopen decennia heeft er in de bouw een beweging plaats gevonden naar grootschaligheid. Net als in andere branches. Bedrijven wilden zich onderscheiden door certificering, kwaliteitsborging en theoretische opleiding van personeel. Tevens werd er gestreefd naar onderscheid door grootschaligheid. Grootschaligheid geeft invloed op leveranciers en onderaannemers en zou de algemene kosten van de onderneming moeten verlagen. Dit alles heeft geleid tot een toename van stress op de bouwplaats, het ontbreken van ruimte voor samenwerking, besluitvorming enkel op basis van prijs en het tengevolge daarvan "uitknijpen" van onderaannemers en leveranciers. Alles ten koste van de Kwaliteit en de Menselijke Maat op de bouwplaats. Zo doet HAN-dig het dus niet.